Spitwerk

De column 'Van affaire naar incident' door Mark Kranenburg in de krant van 3 oktober kan ik grotendeels onderschrijven. Met de zinsnede “de niet onaardige score van het spitwerk door de journalisten van Netwerk” kan ik het evenwel beslist niet eens zijn.

Hierbij is namelijk uit het oog verloren dat een achterovergedrukte brief aan 'Netwerk' werd aangeboden, maar deze uit diefstal verkregen informatie zonder twijfel in dank werd aanvaard.

Daarna had het journaille blijkbaar niets anders te doen dan als een op hol gelagen meute achter haar vermeende prooi aan te hollen. Alles overziend meen ik dat de journalistiek zich wel wat terughoudender had mogen opstellen.