SCAN-TECHNIEKEN

CT-scan Staat voor: computer-tomografie. Met deze oude techniek is het mogelijk de hersens 'in plakjes gesneden' op een beeldscherm weer te geven. In feite is het een serie röntgenfoto's. Voordeel: goedkoop. Nadelen: kwaliteit van de afbeeldingen is betrekkelijk laag, er wordt contrastvloeistof ingespoten en de patiënt krijgt veel röntgenstralen te verwerken.

MRI-scan Staat voor: magnetic resonance imaging. Afbeelding van de hersens - of een ander lichaamsdeel - wordt gegenereerd met behulp van magneetvelden waarin de verschillende moleculen van het hersenweefsel 'resoneren'. Een MRI-scan geeft een behoorlijk scherp en duidelijk beeld van vorm en inhoud van de verschillende hersengebieden en het brein als geheel. Voordelen: er is geen schadelijke straling, er hoeft niets te worden ingespoten, de scan is relatief goedkoop en MRI-apparaten staan in elk ziekenhuis.

fMRI-scan 'Functionele' MRI is een variant van de MRI-scan, waarmee ook het functioneren van een bepaald gedeelte bekeken kan worden, doordat letterlijk het zuurstofgehalte van het bloed op een bepaalde plaats gemeten en afgebeeld kan worden. Voordeel: hersenstructuur én hersenfuncties kunnen tijdens één meting worden bepaald.

PET-scan Staat voor: Positron Emissie Tomografie. Deze techniek laat eenzelfde type plaatjes zien als bij de CT-scan. Een PET-scan maakt gebruik van straling die indirect afkomstig is van positief geladen elektronen: positronen. Een licht radioactief materiaal wordt hiertoe in de bloedbaan gebracht. Bij het 'verval' van deze stof komen positronen vrij, die door de alom tegenwoordige negatieve elektronen worden geneutraliseerd. Daarbij ontstaat gamma-straling, die met een speciale detector is vast te leggen. Daar waar veel bloed heengaat, wordt hard gewerkt. Nadelen: er wordt licht-radioactief materiaal ingespoten en er is dure apparatuur voor nodig. Voordelen: van alle scan-technieken maakt de PET-scan de nauwkeurigste en meest bruikbare, functionele plaatjes. Het is met dit type scan bij geheugentests en andere kleine opdrachten zelfs mogelijk hersenactiviteit 'live' te meten en te lokaliseren.

SPECT-scan Luidt voluit: single photon emissie computer tomografie. Goedkopere, kwalitatief mindere broertje van de PET-scan.

Neuromagnetometer Hypermodern en supergevoelig apparaat dat tegelijkertijd op een heleboel punten de neurale activiteit van de hersenschors kan vastleggen. Binnenkort zal er een neuromagnetometer komen te staan in het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Er zijn geen inspuitingen voor nodig, metingen worden gedaan met behulp van een soort 'droogkap'. Hierin zitten met vloeibaar helium gekoelde halfgeleidende sensoren die de geringste neurologische activiteit kunnen detecteren.