Philips en TU stoten instituut af

Philips Research en de Technische Universiteit Eindhoven stoten de komende jaren gefaseerd het Instituut voor Perceptie-onderzoek af. Dat betekent onder meer ander werk voor twintig van de zeventig werknemers. Het instituut moet veel meer dan nu het geval is opdrachten van derden verwerven.

Het gaat zich toeleggen op onderzoeken die betrekking hebben op de wisselwerking tussen mens en machine.

Philips en de TU Eindhoven richtten het instituut bijna veertig jaar geleden op. Het hield zich bezig met fundamenteel en wetenschappelijk onderzoek waarbij de mens centraal stond. Beide participanten stelden daarvoor gezamenlijk per jaar veertien miljoen gulden beschikbaar. Het streven is erop gericht dat het instituut, dat gevestigd blijft op het terrein van de universiteit, over enkele jaren de helft van het budget bij externe opdrachtgevers verwerft.