Opschudding teak-reclame

ROTTERDAM, 10 OKT. De Utrechtse advocaat mr. B. Tomlow stapt opnieuw naar de Reclame Code Commissie omdat Ohra onlangs weer een advertentie voor het teakhoutfonds heeft geplaatst met dezelfde verwachte rendementen (14 procent), die volgens hem door een eerdere uitspraak van de Reclame Code Commissie niet meer waren toegelaten.

Tomlow zegt Ohra te hebben voorgesteld om een onafhankelijke instantie een onderzoek te laten doen naar de cijfermatige onderbouwing van de rendementen. Volgens de advocaat was de verzekeraar daarin niet geïnteresseerd. Adjunct directeur H. Janssen van Ohra zei vanmorgen niets te weten van eventuele stappen van Tomlow. De teakwoodpolis van Ohra en teakwoodfondsen van andere aanbieders staan sinds enige tijd ter discussie. Ohra belooft de circa 14.000 deelnemers hoge rendementen. Critici menen daarentegen dat Ohra en andere fondsen deze beloften niet kunnen nakomen.

Het actualiteitenprogramma Nova meldde gisteren dat een rapport van de Rainforest Alliance, een bureau dat plantages waar teakbomen groeien certificeert, vindt “dat de houtopbrengstcijfers tientallen procenten lager liggen dan de ramingen waar Ohra mee schermde”. Janssen van Ohra ontkent dit.

Volgens hem heeft Nova een detail uit het rapport uit de context gehaald en bieden de resultaten van het onderzoek van de Rainforest Alliance juist “steun aan de bandbreedte van opbrengsten zoals Ohra die gebruikt in haar promotiemateriaal”.Gisteren werd tevens bekend een andere aanbieder van teakhoufondsen, de Amazon Teak Foundation, wil proberen beleggingsprodukten onder toezicht te brengen van De Nederlandsche Bank.

De Nederlandsche Bank geeft hierop geen commentaar en verwijst naar het standpunt dat minister Zalm (Financiën) hierover eerder heeft ingenomen. Zalm liet weten dat teakhoutfondsen, die beleggingen aanbieden in deze tropische houtsoorten, niet onder toezicht staan omdat er geen sprake is van collectieve beleggingen. Nova meldde voorts dat de FIOD een onderzoek zal starten naar beleggingen in teakhout fondsen. De fiscale opsporingsdienst zou bij een verkennend onderzoek de indruk hebben gekregen dat de teakinvesteringen veel zwart geld aantrekken.

Tenslotte heeft volgens Nova ambtenaar A. Wouters van het ministerie Aartsen over teakhoutfondsen geadviseerd, terwijl hij tegelijkertijd zitting had in een college dat Flor y Fauna adviseert. Kamerlid M. Vos van GroenLinks zal minister Aartsen (Landbouw) vragen om opheldering hierover. Flor y Fauna is de plantage waarin Ohra investeert. De betrokken ambtenaar heeft in opdracht van de teakwood-adviesraad een rapport geschreven dat de minister heeft gebruikt bij antwoorden op eerdere Kamervragen over de Ohra-polis. Vos noemt de zaak “uiterst curieus”.