Nederland krijgt 226.000 huizen erbij

DEN HAAG, 10 OKT. Minister De Boer (VROM), provincies en stadsgewesten zijn het vrijwel eens over nieuwe woningbouw, bedrijventerreinen en infrastructuur voor de periode 2005-2010. In totaal zullen in die jaren 226.000 huizen worden gebouwd, waarvan 115.000 in de Randstad.

Dit is het resultaat van gesprekken die de afgelopen maanden zijn gevoerd tussen minister en andere overheden. De Boer zei gisteren dat “we het voor 99,5 procent met elkaar eens zijn geworden”. Onenigheid is er nog over drie potentiële woningbouwlocaties in het westen van het land.

Bij de nieuwe locaties voor woningbouw en bedrijventerreinen blijven de uitgangspunten intact van de hoofdnota over de ruimtelijke ordening. Deze nota, de Vinex, beslaat de periode 1995-2005.

In een eerste, ruwe versie van de 'actualisering' van de Vinex voor de periode 2005-2010, die gisteren werd gepresenteerd, schrijft minister De Boer dat het er nog steeds om gaat nieuwe woningbouw te laten aansluiten bij bestaande stadsgewesten. Wat open ruimte is, moet dat zoveel mogelijk blijven. Ook wordt niet gestreefd naar een andere verdeling van de bevolking over het land.

Dit betekent dat de vraag naar woningbouw vooral in het westen zal worden gehonoreerd. De minister denkt daarbij met name aan een drietal 'ontwikkelingsgebieden': de driehoek Haarlem-Amsterdam-Leiden, het gebied tussen Den Haag en Rotterdam en de Hoekse Waard. Dat het om deze gebieden zou gaan, werd al eerder duidelijk. Zij staan ook genoemd in een nota over revitalisering van de Randstad die De Boer op Prinsjesdag presenteerde.

De Boer noemde gisteren de Hoekse Waard als een gebied waar aanstaande woningbouw en bedrijfslocaties zeer zorgvuldig gepland moeten worden. “Als we niet uitkijken, komt daar anders als vanzelf een kwalitatief slechte inrichting tot stand.” Uit de voorlopige 'actualisering' van de Vinex blijkt nu dat bij het vaststellen van nieuwe woningbouwlocaties rekening wordt gehouden met een economische impuls voor de (achterblijvende) zuidvleugel van de Randstad en Flevoland. Daar komen verhoudingsgewijs veel nieuwe huizen en bedrijventerreinen.

In het Groene Hart worden in de periode 2005-2010 vierduizend nieuwe woningen gebouwd. De locaties worden gebonden aan zeer strak rond dorpen en steden getrokken grenzen, zogeheten 'bebouwingscontouren'. Onenigheid is er over de locaties 'Grote Polder' bij Leiden, 'Rijnenburg' bij Utrecht en Almere Zuid-Oost. Het kabinet hecht eraan de Randstad aantrekkelijker te maken als woon- en werkgebied. Enkele weken geleden kwam staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) met de vier grote steden overeen dat de leefbaarheid van de vier grote steden zal worden verbeterd. Bedoeling is dure en goedkope woningen meer te mengen.