Monument voor beleid

Boven deze titel beeldt uw 'Frits Müller' de 'dode' kerncentrale van Dodewaard af! Dit beleid, was mijn beleid, als staatssecretaris in de jaren zestig, verantwoordelijk voor de Hinderwet. Een 'schoonheidsfoutje' bleef de naam 'Dodewaard'. De minister van Binnenlandse Zaken, 'dépourvu de tout imagination' weigerde te voldoen aan mijn verzoek de naam van het dorp te veranderen...

De kern van mijn beleid was de kernenergie-kennis te vermeerderen met het oog op de industriële toekomst van Nederland. Het advies van de ingeschakelde commissie der VN voor kernenergie-vragen luidde, aldus de voorzitter: “You could as well build that plant on the Central Market in Arnhem.” Ik gaf de vergunning en betreur de 'afwezigheid' van de regering bij het - terecht - door de SEP genomen sluitingsbesluit. Over 25 jaar zal eenieder dit betreuren; minister Wijers, gepromoveerd op 'Industriebeleid', had de kosten voor de instandhouding van de kerncentrale op zich moeten nemen. En wat gaat er straks gebeuren met de kerncentrale in Borssele? Een blijkbaar ongeïnteresseerde milieuminister schaadt met haar 'beleid' de industriële èn werkgelegenheidstoekomst van Nederland!

Moge mijn 'oproep' bijdragen tot het openen van de ogen van onze beleidsvoerders, opdat zij een beter inzicht verwerven in de noodzaak van kernenergie, voor nu en in de toekomst.