Monoloog Bolkestein irriteert prelaten

DEN HAAG, 10 OKT. Kardinaal Simonis en bisschop Muskens hebben zich geërgerd aan het optreden VVD-leider Bolkestein gistermiddag tijdens een ontmoeting van de VVD-fractie met de bisschoppenconferentie. Volgens de bisschoppen somde Bolkestein in een monoloog zijn bezwaren op tegen de uitspraken van bisschop Muskens, dat “een brood stelen” en zwart werken in gevallen van schrijnende armoede zijn toegestaan.

Hij maakte daarna een abrupt einde aan de bijeenkomst, zonder dat Muskens zijn weerwoord kon geven. Aanwezige leden van de VVD-fractie ontkenden vanochtend dat het onderhoud bruusk was beëindigd.

Bolkestein zou volgens een der aanwezigen tegen Muskens hebben gezegd dat zijn uitspraken “de normloosheid voeden”. Bovendien zou de prelaat zich beter moeten realiseren dat bisschoppen een belangrijke voorbeeldfunctie hebben. De VVD-leider betoonde zich voorstander van een universele moraal, waarbij geen onderscheid bestaat tussen arm en rijk.

Hij confronteerde de bisschop van Breda met een citaat uit het bijbelboek Spreuken, met de strekking dat een arme mag stelen, maar dat hij het gestolene “zevenvoudig” en met “al het goed uit zijn huis” moet vergelden. Muskens zei hierop dat een arme dan wel een huis moet hebben en dat dat nu juist het probleem was. Bolkestein schorste daarop de bijeenkomst, naar het gevoel van de bisschoppen op abrupte wijze. Na afloop van de ontmoeting zei Simonis dat Muskens “aangeslagen” was, omdat hij niet voldoende mogelijkheid had gehad om te repliceren. Bolkestein had de uitspraken van Muskens zelf aangesneden. Een woordvoerder van de VVD zei vanochtend dat de irritatie van de bisschoppen het gevolg was van een misverstand over de duur van de bijeenkomst.

Muskens zei vorige week in het VPRO-programma Veldpost dat hij mensen met een uitkering niet zou verbieden om zwart te werken. Hij zei ook dat wie te kampen heeft met schrijnende armoede, volgens de katholieke leer het recht heeft om een brood te stelen. Simonis zei later dat Muskens vooral de bedoeling had gehad om de aandacht te vestigen op het armoedeprobleem. De vereniging Samenwerkende Vrouwelijke Religieuzen steunt de uitlatingen van Muskens. Dat zei de voorzitter van de vereniging, zuster Florentina van Kalsteren zondag voor de Ikon-radio.

Uit onderzoek van het Bureau Intomart blijkt dat 71 procent van de Nederlandse bevolking en 67 procent van de katholieken de uitspraken van Muskens afwijst. Wel juicht 86 procent van de bevolking en 89 procent van de katholieken het toe dat de bisschop aandacht vraagt voor de armoede in Nederland.

De CDA-fractie heeft maandag in Breda een ontmoeting met Muskens. Eind deze maand zal premier Kok met de bisschop spreken. Kok toonde zich vorige week verontwaardigd over diens uitlatingen. Die waren volgens Kok “een belediging voor wie met moeite de eindjes aan elkaar knoopt, maar desondanks niet wil stelen”.