Mogelijk claim op Zwitsers goud

ROTTERDAM, 10 OKT. De ministers Zalm (Financiën) en Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) gaan opnieuw onderzoeken of de Nederlandse Staat ruim 75.000 ton goud kan terugkrijgen die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij Zwitserse banken is ondergebracht. Deze claim heeft een waarde van ongeveer 1,5 miljard gulden.

Beide ministers kondigen het onderzoek aan in een antwoord op vragen van de Tweede Kamer. Het wordt gestart “in het licht van recente ontwikkelingen”. Het Zwitserse Lagerhuis heeft anderhalve week geleden ingestemd met een alomvattend onderzoek naar de rol van Zwitserland als financieel centrum ten tijde van nazi-Duitsland. Het bankgeheim wordt voor dit onderzoek opgeschort.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken vormden banken en overheid in Zwitserland tot voor kort “een gesloten front” tegen opschorting van het bankgeheim. “Nu ziet men zwaarwegende morele overwegingen voor een uitzondering”, zegt een woordvoerder.

De Nederlandse Staat heeft na de Tweede Wereldoorlog een claim ingediend voor ruim 145.650 ton goud bij een commissie van de geallieerden (gevormd door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk). Deze commissie kwam in 1946 tot een akkoord dat de Zwitsers verplichtte tot betaling van 250 miljoen Zwitserse frank, onvoldoende om alle ingediende claims te honoreren.

De Nederlandse claim was opgebouwd uit 110.174 ton monetair goud dat is geroofd uit de kluizen van De Nederlandsche Bank en 35.476 ton goud dat Nederlandse ingezetenen tijdens de bezetting aan De Nederlandsche Bank hebben moeten verkopen. Van deze claim heeft Nederland 70.639 ton ontvangen. Het deel van de claim (75.012 ton goud) dat niet is gehonoreerd heeft Nederland niet laten vallen.