Kritiek Tweede Kamer op Dijkstal; Politie niet snel genoeg op sterkte

DEN HAAG, 10 OKT. Minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) had eerder dwingende afspraken moeten maken met de politiekorpsen om het geld voor de politie daadwerkelijk te besteden aan uitbreiding van het personeel.

De Tweede Kamer uitte gisteren kritiek op Dijkstal omdat hij zich verschuilt achter het argument dat hij de bevoegdheid mist om de korpsen te dwingen de politiesterkte uit te breiden. De toename van het 'blauw op straat', één van de doelstellingen van het 'paarse' kabinet, gaat de Kamer niet snel genoeg.

Dijkstal kondigde op Prinsjesdag aan dat hij probeert harde afspraken te maken met de 25 politiekorpsen over de wijze waarop zij het geld besteden. Voor volgend jaar is hiervoor honderd miljoen gulden extra uitgetrokken, waarmee zo'n duizend extra politieagenten kunnen worden ingezet. Inclusief de honderden miljoenen die het kabinet eerder uittrok zouden er in deze kabinetsperiode tussen de vijfduizend en zesduizend extra agenten moeten bijkomen.

De laatste jaren is uit verschillende onderzoeken, onder meer van de Algemene Rekenkamer, gebleken dat de korpsen het geld liever besteedden aan de uitbreiding van het wagenpark, huisvesting of computerapparatuur dan aan extra personeel.

Het Kamerlid Korthals (VVD), partijgenoot van Dijkstal, bleek er tot nu toe vanuit te zijn gegaan dat Dijkstal ook in voorgaande jaren had geprobeerd om via het sluiten van overeenkomsten met de korpsbeheerders de uitbreiding van de politiesterkte veilig te stellen. Hij zei verbaasd te zijn dat dat nog niet is gebeurd.

Volgens het Kamerlid Gabor (CDA) is de positie van Dijkstal “beduidend sterker” dan de minister doet voorkomen. Die opvatting noemde Dijkstal “onbegrijpelijk”. Dijkstal is van mening dat de Politiewet 1993 de minister van Binnenlandse Zaken onvoldoende dwangmiddelen geeft om politiekorpsen te vertellen wat zij met het door het rijk beschikbaar gestelde geld moeten doen. Hij wil dat overigens graag veranderen, zodat de minister meer zeggenschap heeft over de politie. De Graaf (D66) zei hoe dan ook niet te kunnen bevatten dat Dijkstal nu wel zegt afspraken te willen maken met de korpsbeheerders en dat in voorgaande jaren heeft verzuimd. Dijkstal wilde daar niet op ingaan. Hij zegde wel toe bij het debat over de politiebegroting, op 2 december, met een overzicht te komen over de ontwikkeling van de politiesterkte tot nu toe.