Instituten kopen belang in Nagron

Institutionele beleggers in binnen- en buitenland hebben een belang van 59,2 procent genomen in Nagron Nationaal Grondbezit (vastgoed, handel en industrie).

Compagnie Foncière du Chateau d'Eau de Paris heeft zijn belang van die omvang onderhands herplaatst. De bijna een miljoen stukken zijn herplaatst tegen 150 gulden per stuk, vrijwel gelijk aan de huidige beurskoers.