INLICHTINGEN

Hersenstichting Nederland Stimuleert hersenonderzoek en geeft voorlichting over hersenen en hersenaandoeningen. Organiseert jaarlijks omstreeks Pasen de Nationale Hersenweek. Biedt informatie over ruim veertig patiënten- en familie-organisaties. Periodiek voor donateurs: Hersenpanne. Inlichtingen: Hersenstichting Nederland, Korte Houtstraat 10, 2511 CD Den Haag = (070) 3 60 48 16. Giro 860.

Hersenwerk 2002 In 1992 werd het Nederlandse Hersendecennium Hersenwerk 2002 geproclameerd. In samenwerking met familie- en patiëntorganisaties zijn allerlei initiatieven ontwikkeld, zoals een jaarlijkse publieksdag Brein 2002, waarop recente ontwikkelingen in het hersenonderzoek, de behandeling van hersenziekten en problemen in de zorg en opvang van patiënten met hersenaandoeningen worden besproken. Inlichtingen bij de Hersenstichting Nederland (zie hierboven).

Nederlandse Hersenbank Onderdeel van het Nederlands Instituut voor Hersenonderzoek in Amsterdam. Verzamelt hersenen voor wetenschappelijk onderzoek. Er is grote behoefte aan weefsel van patiënten die lijden aan hersenziekten en aan weefsel van 'gezonde' hersenen dat als vergelijkingsmateriaal kan dienen. Wie zijn hersenen aan de wetenschap wil nalaten, kan een Hersendonorcodicil aanvragen: Nederlandse Hersenbank, Meibergdreef 33, 1105 AZ Amsterdam ZO.