Hercules

In het verslag van 4 oktober inzake het rapport over de crash met het Herculesvliegtuig staat: “Van deze gesprekken is geen bandopname gemaakt” (pagina 7). De heren Rosenthal en Van Duin melden op pagina 9: “De geluidsband die hierover uitsluitsel zou kunnen geven, is volgens het onderzoeksrapport door 'onder andere een technische storing' niet beschikbaar”.

Ik vind dat het verslag de draagwijdte van deze zin niet dekt. En waarom moest ik, toen ik dit las, aan twee mislukte fotorolletjes denken?

's Avonds vertoonde de televisie beelden waarop de foto van de basiscommandant werd verwijderd uit een galerij voorgangers. Het was mij onbekend dat bij Defensie het stalinisme nog bestaat.