Duaal bestel

In het artikel 'VVD'er Hermans acht duaal bestel hard nodig voor TV' (5 oktober) vraagt Hermans zich onder andere af waarom er een omroepbijdrage moet worden geheven voor iets dat de markt ook kan.

Welnu, de markt zou het wellicht kunnen. Maar zou ze het ook willen? De markt is alleen maar geïnteresseerd in de markt en niet zozeer in het publiek. Het gesjoemel van bijvoorbeeld Sport 7 met dat publiek is duidelijk genoeg. Met bovendien een zodanige kwaliteit dat men zich nu al moet bezinnen op een andere aanpak. We kunnen het beter dan de NOS, werd er ook nog geroepen.