Dreigend conflict bij NS over 36-urige werkweek

UTRECHT, 10 OKT. De onderhandelingen over de 36-urige werkweek bij NS Reizigers (personenvervoer) dreigen volledig vast te lopen. Vooral de voorstellen van de NS-directie om de werkroosters voor het rijdend personeel verder te flexibiliseren, zijn bij de leden van de drie vakbonden verkeerd gevallen.

Dat blijkt uit ledenraadplegingen die de bonden de afgelopen weken hebben gehouden. Morgen praten de vakbonden verder met de directie van NS Reizigers. “Ik heb een duidelijke boodschap meegekregen. Nog meer flexibilisering is volstrekt onbespreekbaar”, zegt voorzitter G. Hardeveld van de spoorweg-vakbond FSV.

Ook de Vervoersbonden FNV en CNV hebben van hun achterban nauwelijks ruimte gekregen om op dit punt concessies te doen. Anders dan de FSV wil onderhandelaar L. Vlek van de Vervoersbond FNV de onderhandelingen niet afbreken wanneer blijkt dat de directie de voorstellen niet van tafel wil halen. “Ik hoop dat de leden van de FSV hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen en toch blijven vasthouden aan de 36-urige werkweek”, aldus Vlek.

Morgen praten de vakbonden opnieuw met de directie van NS Reizigers over een CAO voor dit bedrijfsonderdeel. Sinds vorig jaar beschikt het NS-personeel al over een tweejarige 'raam-CAO', waarin onder meer een 36-urige werkweek en een totale loonsverhoging van 4,25 procent is afgesloten. De bedoeling is dat bij alle werkmaatschappijen van NS per deel-CAO wordt afgesproken hoe de arbeidsduurverkorting zal worden ingevoerd.

De onderhandelingen bij NS Reizigers liepen al vanaf het begin vrij stroef. Het voorstel van de directie om de werknemers iedere dag iets eerder naar huis te sturen, werd door de bonden van tafel geveegd. Zij eisten 'herkenbare vrije tijd' en een garantie dat openvallende plaatsen door overtollig verklaarde werknemers vervuld zullen worden. Op dit moment ligt er een voorstel van de directie om de werknemers gemiddeld eens per twee weken een vrije dag te geven. In ruil daarvoor willen de werkgevers wel de mogelijkheid krijgen om de machinisten en de conducteurs flexibeler in te roosteren, met kortere diensten en kortere rusttijden.