CAO geëist voor call centre ABN

ROTTERDAM, 10 OKT. De vakbonden in de bankensector willen ABN Amro via de rechter dwingen om het personeel van het call centre in Nijmegen volgens de bank-CAO te betalen.

Vorige week hebben de bonden de dagvaarding bij de kantonrechter laten afgeven.Naar verwachting zullen de partijen pas volgend jaar voor de rechter verschijnen.

Het call centre in Nijmegen, waarbij klanten telefonisch 24 uur per dag kunnen bankieren, draait inmiddels driekwart jaar op proef. Momenteel werken er 140 mensen. De bedoeling is nog een tweede call centre op te richten, waardoor uiteindelijk circa 500 werknemers de verschillende lijnen (hypotheeklijn, verzekeringslijn) zullen bemannen.

De werknemers in deze centra - die in een aparte BV worden ondergebracht - hoeven volgens ABN Amro niet te worden betaald volgens de banken-CAO. De bank hanteert het argument dat het call centre geen kredietinstelling is en dus niet bij het kredietregister hoeft te zijn ingeschreven.

Ook wordt deze dochter geen lid van de werkgeversvereniging voor het bankbedrijf. Volgens de bonden is het geven van informatie over bankrekeningen,hypotheken en dergelijke echter onlosmakelijk verbonden met activiteiten van een bankinstelling.

Eerder kwamen de vakbonden in aanvaring met ABN Amro over de vraag hoeveel werknemers uitgezonderd mogen worden van de 36-urige werkweek. Het Scheidsgerecht voor het bankbedrijf, een geschillencommissie voor de banken-CAO, stelde de grootbank in het gelijk. Volgens De Unie krijgt 25 procent van het ABN Amro-personeel geen kortere werkweek.

De vakbonden (met uitzondering van de Dienstenbond FNV) hebben begin augustus ABN Amro al gedreigd met juridische stappen over het call centre. De bank heeft daarop niet gereageerd, reden waarom de bodemprocedure nu gestart is. Volgens Unie-bestuurder E. van de Rijdt gaan de bonden desnoods door tot de Hoge Raad. “Het gaat om de kern van de CAO. Er vallen nu 103.000 mensen onder de bank-CAO, maar als ABN Amro zo door mag gaan, valt er straks niemand meer onder. Dan is de CAO waardeloos geworden.”