Aftakeling zenuwcellen

Bij dementie vermindert het aantal vertakkingen van de zenuwcellen in de hersenschors. In de hersenen kunnen nog verschillende andere veranderingen optreden die afhankelijk zijn van de leeftijd.

Zo neemt het hersengewicht af met het klimmen der jaren en lijken zenuwcellen verloren te gaan in verschillende hersenkernen. Verder vermindert de produktie van enzymen die nodig zijn voor de werking van allerlei boodschapperstoffen (neurotransmitters). Dit laatste vormt een verklaring voor een aantal karakteristieke kenmerken van de oude dag, zoals veranderingen in het slaappatroon, stemming, eetlust, motorische activiteit en geheugen. In sommige hersenstructuren houdt de ontwikkeling van de cellen overigens nooit echt op: ook op latere leeftijd zijn nog nieuwe vertakkingen in de hersenschors mogelijk. Zenuwcellen raken tijdens hun functioneren voortdurend beschadigd, maar kunnen zich ook weer herstellen.