Advocaat Hakkelaar wil getuige kopen, 'net als OM'

AMSTERDAM, 10 OKT. In de zaak tegen de van handel in honderden tonnen hasj verdachte Johan V. - bijgenaamd de Hakkelaar - en twee medeverdachten wordt een getuige 'aangekocht'. Dit zei de Utrechtse advocaat P. Doedens gisteren tijdens een zitting voor de rechtbank van Amsterdam.

Doedens wil dat deze 'gekochte getuige' op de lijst van nog te horen getuigen wordt gezet. Naar zijn zeggen doet hij daarmee niet anders dan wat het openbaar ministerie in deze zaak heeft gedaan, een verklaring van een getuige kopen.

V. wordt ervan verdacht - samen met twee mannen die ook terechtstaan - aan het hoofd te hebben gestaan van een groepering die ruim driehonderd ton Pakistaanse hasj heeft gesmokkeld van Pakistan naar Europa en Canada vanaf medio jaren tachtig tot begin jaren negentig.

De vraag welke getuigen alsnog moeten worden gehoord stond centraal tijdens de derde en laatste proforma zitting van de zaak-V. Het bewijs tegen hem en zijn medeverdachten komt vooral van twee mannen die hun eigen vervolging wegens betrokkenheid bij de hasjhandel hebben afgekocht met het afleggen van belastende verklaringen.

De belangrijkste kroongetuige, de Belgische diamantair Fouad Abbas, staat volgens de verdediging in de criminele hiërarchie boven Johan V. en zijn 'firma'. Zij ontlenen dit vermoeden aan het verhoor dat zij recentelijk hebben gehad met de voormalige assistent van Abbas. Volgens deze man, die in de VS is gedetineerd, moet Abbas worden gerekend tot de drie belangrijkste hasjhandelaren van Pakistan. De verdediging wil dat minister Sorgdrager (Justitie) zich - met alle informatie die nu op tafel ligt - alsnog uitlaat over de deal die het openbaar ministerie heeft gesloten met de kroongetuige in deze zaak.

In een eerder stadium had het openbaar ministerie zelf twijfel geuit over de rol die Abbas zich in zijn verklaringen toedichtte in het internationale netwerk van hasjsmokkelaars. Volgens het OM was Abbas “een grotere jongen” dan hij zich voordeed. Het OM achtte het ook niet onwaarschijnlijk dat de diamantair in de heroïnehandel zat. De verdediging zegt daar nu bewijzen van te hebben. Volgens Doedens zijn er zelfs aanwijzingen dat Abbas betrokken is bij een aantal moorden. De advocaten vragen zich af of met het gebruik van Abbas als kroongetuige niet het 'proportionaliteitsbeginsel' is geschonden. Volgens hen wordt “een grote vis” gebruikt om een paar kleinere te verschalken.

De verdediging wil ook dat de in België gedetineerde politieman Willy van Mechelen en zijn broer Hugo worden gehoord over hun samenwerking met Abbas. Doedens zei te beschikken over verklaringen dat Abbas in België twee en in Nederland één politieman op zijn pay roll had. In maart werd te Amsterdam de Belgische politie-informant Swennen doodgeschoten nadat hij bij de politie materiaal had afgeleverd over 'de Hakkelaar', Abbas en Van Mechelen.

Officier van justitie P. Witteveen zei namens het openbaar ministerie geen bezwaar te zien in het horen van deze getuigen. Wel maakte hij bezwaar tegen het horen van minister Sorgdrager. Volgens hem staat zij formeel wel boven het OM, maar is zij voor wat het openbaar ministerie doet, zoals deals met criminelen sluiten, slechts aan het parlement verantwoording schuldig.

Vandaag beslist de rechtbank welke getuigen nog moeten worden gehoord voordat de zaak tegen V. en zijn medeverdachten in december aanvangt.