Werkstraf: graven en sjouwen in bos

DEN HAAG, 9 OKT. Veroordeelden kunnen binnenkort worden ingezet voor graaf- en sjouwwerk of het kappen van 'ongewenste begroeiing' in projecten van Staatsbosbeheer.

Staatsbosbeheer en Reclassering Nederland hebben vanmiddag in Almere een overeenkomst ondertekend voor de uitvoering van opgelegde werkstraffen door delinquenten. De overeenkomst moet een bijdrage leveren aan de groei van het aantal werkstraffen. Minister Sorgdrager (Justitie) streeft ernaar het aantal taakstraffen te verhogen tot 26.000. Vorig jaar werden in Nederland 15.000 taakstraffen opgelegd aan veroordeelden.

De werkstraffen bij Staatsbosbeheer worden in groepsverband uitgevoerd. De gestraften gaan aan de slag onder toezicht van Staatsbosbeheer en onder leiding van een werkmeester van de reclassering.

De gestraften leveren volgens Staatsbosbeheer en de reclassering door hun werk “een belangrijke bijdrage aan behoud en herstel van natuurwaarden” in Nederland. “Tegen het negatieve gedrag dat tot hun veroordeling leidde, stellen zij aldus een daad met een duidelijk maatschappelijk nut”, zo staat een verklaring van beide instanties.

Minister Sorgdrager wil het aantal taakstraffen laten stijgen om verschillende redenen. Werkstraffen zouden beter dan vrijheidsstraffen helpen herhaling van strafbaar gedrag te voorkomen. Verder is het tekort aan celruimte in Nederlandse strafinrichtingen nog zodanig groot dat een uitbreiding van het aantal alternatieve straffen noodzakelijk is om de druk op het gevangeniswezen te verminderen.

Voor de reclassering betekent de overeenkomst met Staatsbosbeheer een belangrijke mogelijkheid om meer mensen in plaats van vrijheidsstraf een straf te laten ondergaan die hen minder van de samnleving vervreemdt, of hen daar juist meer bij betrekt, zo zegt Reclassering Nederland in een toelichting.

Volgens J. Kuiper van Staatsbosbeheer vormt de overeenkomst met Reclassering geen bedreiging voor gewone arbeidsplaatsen. “Het gaat om aanvullende werkzaamheden zoals het bezanden van wandelpaden.” Hij benadrukt het maatschappelijke aspect van de werkstraffen. “Je biedt mensen de mogelijkheid een straf te ondergaan die hen bij de samenleving betrekt.”