Van Bladel geeft zetel niet op

DEN HAAG, 9 OKT. L. van Bladel, tot voor kort lid van de sociaal-democratische fractie in het Europees Parlement, weigert haar zetel af te staan. Dit schrijft zij in een brief aan waarnemend PvdA-partijvoorzitter R. Vreeman. Van Bladel stapte eind september over van de sociaal-democratische fractie in het Europees Parlement naar de centrum-rechtse Unie voor Europa.

Vreeman stuurde Van Bladel eind vorige week een kopie van de verklaring die zij in 1994 als kandidaat voor het Europees Parlement ondertekende. Daarin staat dat zij haar zetel moet opgeven als zij de PvdA zou verlaten. De verklaring heeft volgens Vreeman geen juridisch bindende kracht, maar wel “grote morele kracht”.

“Het is geen juridische kwestie, maar een kwestie van fatsoen tegenover de partij die haar gekandideerd heeft”, meent Vreeman. Hij wil “tot het uiterste gaan” om Van Bladels zetel in het Europees Parlement voor de PvdA terug te winnen. Van Bladel heeft eerder gezegd dat zij zich niet kon herinneren de verklaring te hebben ondertekend, maar dat zij zich “zou beraden” als de PvdA het document zou kunnen produceren. Vreeman wil haar nu aan die uitspraak houden.

Van Bladel schrijft echter deze week in een brief aan Vreeman dat de verklaring niet op haar van toepassing is “vanwege het feit dat zij expliciet is bedoeld voor leden van de Tweede Kamer”. Bovendien zou de verklaring in strijd zijn met de regels van het Europees Parlement. “Ik betwist uw stelling dat mijn zetel aan de partij zou zijn toegekend. Zoals u bekend neemt een afgevaardigde plaats in het parlement op persoonlijke titel en zonder enige lastgeving”, aldus Van Bladel.

“Formeel is dit juist, maar dat ontslaat Van Bladel niet van haar verplichtingen tegenover de PvdA”, zegt Vreeman. Volgens de partijvoorzitter zijn de verklaringen die de PvdA'ers tekenen voor het nationale en Europees parlement volledig identiek. Vreeman: “Het was Van Bladel volkomen helder dat de verklaring van toepassing was op het Europees Parlement. Waarom zou ze anders moeten tekenen?” Van Bladel weigert in te gaan op het verzoek van Vreeman om een gesprek over de kwestie.

Van Bladel verliet de PvdA-fractie in het Europees Parlement na een conflict met de andere zeven PvdA-parlementariërs. Aanleiding was het ontslag van haar medewerker, eerder was er al wrijving over de wijze waarop zij haar functie uitoefende.