Stellingen

De invoering van de avondklok voor jongeren op diverse plaatsen in de Verenigde Staten is een duidelijk voorbeeld van symptoombestrijding.

E.L. KRAMER, Rijksuniversiteit Groningen

Juist in het digitale tijdperk is het van belang er één te blijven en geen nul te worden.

J. ZIJLMANS, Academisch Ziekenhuis Nijmegen

Wie tijdens reizen veel wil leren moet zijn oogkleppen afzetten.

R. BAARS, LU Wageningen

Het op grote schaal vernietigen van het regenwoud leidt tot het openen van een nieuwe (virologische) doos van Pandora.

F. VAN POLEWIJK, LU Wageningen Misschien dat een tijdelijk verbod op religieuze verenigingen de aantrekkingskracht hiervan opnieuw zou doen toenemen.

I. MERKS-VAN BRUNSCHOT, Katholieke Universiteit Brabant

Het adagium 'Bezint eer ge begint' dient ook in de huidige tijd het grondbeginsel te zijn bij het behandelen van tevroeg geborenen.

F. BRUS, Rijksuniversiteit Groningen

Niet iedere onvolkomenheid is een handicap; dat wordt het pas als je omgeving er dat van maakt.

R.-J.OOSTRA, Universiteit van Amsterdam

Met de komst van supermarkten is ons voedingspatroon drastisch gewijzigd.

C.E. ESSED, Universiteit van Amsterdam