Rijksmuseeum koopt tekening Rembrandt

AMSTERDAM, 9 OKT. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft uit anoniem, buitenlands bezit een onbekende inkttekening van Rembrandt aangekocht. Het blad uit circa 1638, 13.9 bij 14.7 cm, laat het portret zien van de acteur Willem Bartolsz. Ruyter. Dezelfde man komt ook voor op twee andere tekeningen van Rembrandt.

Deze tekening is de eerste aankoop die het Rijksmuseum heeft gefinancierd uit het net opgerichte Rijksmuseum Fonds. Omdat de drie belangrijkste geldstromen - rijkssubsidie, bezoekersinkomsten en sponsoring - niet voldoende zijn om als museum optimaal te functioneren, aldus het Rijksmuseum, zijn vier legaten en schenkingen van particulieren, in totaal tien miljoen gulden, inmiddels in dit fonds ondergebracht. Het wordt beheerd door een stichting, die er ook op toeziet dat gelden met een specifiek doel daarvoor ook daadwerkelijk worden aangewend. Uit het fonds zal ten dele voor aankopen worden geput. Mocht een urgente restauratie nodig blijken, dan kan het museum er eveneens op terugvallen.