Londen: maatregelen tegen vele stakingen

BOURNEMOUTH, 9 OKT. Britten die schade ondervinden door stakingen bij dienstverlenende bedrijven die een monopolie-positie bekleden, kunnen de betrokken vakbonden in de toekomst mogelijk aanklagen en een schadevergoeding eisen. Met dit plan, dat vanmorgen werd aangekondigd door minister Ian Lang van Handel en Industrie wil de Britse overheid een einde maken aan de reeks stakingen bij Britse bedrijven.

Deze zomer werd Groot-Brittannië geplaagd door een golf van sociale conflicten. Vooral de werknemers van de post, metro en de spoorwegen hielden veelvuldig eendaagse stakingen. Lang zei daar eerder over: “Het is volstrekt onaanvaardbaar dat een groep extremisten (...) het land economisch in gijzeling houdt.” Lang beloofde binnenkort met meer informatie te komen. De mogelijkheid voor burgers om verhaal te halen bij stakende bedrijven is slechts een de anti-stakingsmaatregelen die de britse overheid in petto heeft.

Alan Johnson, mede-voorzitter van de vakbond voor werknemers in de communicatiesector die onder andere de medewerkers van de post vertegenwoordigen, betichtte Lang onmiddellijk van een aanval op de vakbonden. De posterijen hebben dit jaar ettelijke malen eendaagse stakingen gehouden uit onvrede over reorganisatieplannen.

Johnson verklaarde tegenover de BBC dat de regering werknemers in de essentiële sectoren “wil afschilderen als duivels” en dat de plannen er uiteindelijk toe moeten leiden dat er geen stakingen meer zullen worden gehouden in belangrijke publieke dienstverleningssectoren.

Lang ontkende de aantijging. “Wij overwegen geen totaalverbod op stakingen in bepaalde sectoren. Wat we doen is de zaak bekijken vanuit het oogpunt van het publiek en het effect dat dit op de burger heeft.” Sinds de Conservatieven in 1979 aan de macht kwamen, hebben zij verscheidene wetten aangenomen om de macht van de eens zo machtige vakbonden te beteugelen. Lang onderstreepte nogmaals dat het niet zijn bedoeling is om stakingen te verbieden, wel wil hij dat actievoerders verantwoordelijker omgaan met het betrekken van derden in een conflict. “Zij zijn afhankelijk van uw barmhartigheid, zij zijn verstoken van dienstverlening.”