Koning Hussein kapittelt Israel

TEL AVIV, 9 OKT. Premier Benjamin Netanyahu heeft vandaag het Israelische veiligheidskabinet bijeengeroepen naar aanleiding van de zich snel ontwikkelende crisis met Jordanië over het vredesproces. Hoewel Netanyahu gisteren vlijmscherpe kritiek van koning Hussein afdeed als “ruzie onder vrienden”, tilt Jeruzalem zwaar aan de plotselinge vertrouwenscrisis met Jordanië.

Politieke kringen in Jeruzalem zijn geschrokken van de felle toon die koning Hussein tegen Netanyahu persoonlijk heeft aangeslagen in onder andere een vraaggesprek met A'sharq al-Awsat, een in Londen uitkomend Arabisch blad. “Als we in de huidige situatie niet krachtig naar vrede streven kan al het denkbeeldige gebeuren, inclusief een herhaling van 1991, toen Netanyahu op de tveen gasmasker droeg”, zei koning Hussein.

“Wat mij het meest verontrust is mijn gevoel dat sommigen (Netanyahu) met een beperkt perspectief de gebeurtenissen beïnvloeden, en dat die in tegengestelde richting van vrede gaan. Ik ben bezorgd dat een minderheid de meerderheid in het gebied kan terroriseren”, vervolgde de koning. “Ik hoop dat hij ( Netanyahu) zich realiseert dat hij Arafat en de Palestijnen als gelijkwaardige partners en niet als minderen moet behandelen.”

Voor premier Netanyahu, wiens internationale prestige reeds danig is aangetast, is deze uitval van koning Hussein, die hij tot voor kort nog prees als Israels bondgenoot, een waarschuwing dat Jordanië onder de gegeven omstandigheden in de Arabische wereld niet wil worden aangewezen als Israels dierbare vriend. Koning Hussein is onder andere kwaad dat Israel een nieuwe toegang tot een toeristische tunnel in Jeruzalem opende een dag nadat dr Dori Gold, de speciale adviseur voor Arabische zaken van Netanyahu, een bezoek aan Amman had gebracht. Gold had over deze schending van het vredesverdrag met Jordanië gezwegen. In Amman wordt dat uitgelegd als een Israelische poging om de indruk te wekken dat Jordanië medeplichtig is aan de tunnelkwestie. Jordanië heeft officieel bij Israel geprotesteerd naar aanleiding van de opening van de nieuwe toegang tot de tunnel. In de Israelische pers verschijnen vandaag berichten dat in Jeruzalem wordt overwogen president Ezer Weizman als brandweerman naar Amman te sturen.