Kamer accepteert nieuw bestuur voor de universiteiten

DEN HAAG, 9 OKT. De Tweede Kamer heeft gisteren in meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel over de modernisering van de universitaire bestuursorganisatie (MUB). Na de stemming over de afzonderlijke artikelen en amendementen kan minister Ritzen (Onderwijs) met een gerust hart de stemming van volgende week tegemoet zien, als de Kamer zal stemmen over het wetsvoorstel zoals het er nu ligt.

De Kamer heeft gestemd voor een amendement van D66 waardoor een student deel moet uitmaken van het opleidingsbestuur. Op die manier worden de studenten zo goed mogelijk betrokken bij zaken die hen direct aangaan, aldus D66.

Een amendement van GroenLinks dat een student deel kan uitmaken van het faculteitsbestuur werd verworpen. D66 stemde voor dit wijzigingsvoorstel van de oppositie. Eerder had de PvdA een gelijkluidend amendement ingediend, maar dat stuitte op overwegende bezwaren van de VVD-fractie, die zelfs dreigde tegen de hele wet te stemmen als dit voorstel op tafel bleef. Dit probleem in de coalitie werd opgelost doordat de minister het amendement overbodig verklaarde. In het wetsvoorstel wordt immers niet expliciet uitgesproken dat een student geen zitting zou kunnen nemen in het faculteitsbestuur, aldus Ritzen. De woordvoerder van de PvdA, W. van Gelder, trok daarop het amendement in, en daarvoor in de plaats kwam een motie van PvdA en VVD. Daarin wordt het belang benadrukt van de betrokkenheid van personeel en studenten bij het bestuur van de universiteit. Na een hoofdelijke stemming op verzoek van Lansink (CDA) werd deze motie verworpen met 70 tegen 64 stemmen. Niet alleen Lansink noemde dit een overbodige motie, maar ook D66.

Kamerlid M. de Vries (VVD) noemde het afhaken van D66 bij deze motie in een vraaggesprek voor de radio “deloyaal naar de coalitie en bijna destructief”. Zij verweet D66 “een zwalkende koers”.

In het wetsvoorstel MUB wordt het medebestuur door de geledingen van studenten en personeel in universiteitsraden en faculteitsraden vervangen door vormen van medezeggenschap en inspraak. Het College van Bestuur krijgt verder een Raad van Toezicht boven zich, en de macht van de decaan als hoofd van het faculteitsbestuur wordt aanmerkelijk versterkt. De vakgroepen verliezen hun juridische status.

De MUB zal in de plaats komen van de wet op de Universitaire bestuurshervorming (WUB), die van kracht is sinds december 1970.