Hoogste militair Canadees leger weg na schandaal

OTTAWA, 9 OKT. De hoogste militair van het Canadese leger, generaal Jean Boyle, heeft gisteren ontslag genomen na een slepend schandaal dat het Canadese leger in diskrediet heeft gebracht. Canadese militairen martelden tijdens een VN-missie in Somalië een zestienjarige jongen dood die hun kamp was binnengedrongen.

Een aantal andere Somalische indringers werd doodgeschoten. Boyle werd beschuldigd de zaak in de doofpot te hebben willen stoppen. Vier dagen geleden trad de Canadese minister van Defensie David Collenette terug, officieel wegens een overtreding van “ministeriële gedragsregels”.

Boyle stond al geruime tijd onder zware druk van hoge militairen en oppositieleden in het parlement om zijn functie neer te leggen in verband met zijn rol in de problematische Canadese deelname aan de VN-missie in Somalië in 1993. Boyle, die niet direct bij de missie betrokken was, werd in december door Collenette tot stafchef benoemd om het vertrouwen in het leger te helpen herstellen van de onthullingen over de affaire. De kwestie werd in gang gehouden door een slepende openbare enquête die 18 maanden geleden begon en nog steeds voortduurt.

Kort na zijn benoeming werd de generaal, die in zijn vorige functie verantwoordelijk was voor onder meer contacten met de media, in verband gebracht met een plan om de gebeurtenissen in Somalië in de doofpot te stoppen. In documenten over de kwestie zouden gegevens zijn vervalst. De enquêtecommissie besteedde ruim aandacht aan deze beschuldigingen. Tijdens zijn getuigenis, in augustus, bekende Boyle onder ede “de geest van de wet op openbaarheid van overheidsgegevens te hebben geschonden”, maar zei daarbij dat niet hij, maar zijn ondergeschikten buiten zijn medeweten documenten over de missie zouden hebben vervalst. Gevraagd of hij nog wel orde kon handhaven in het Canadese leger na te hebben toegegeven de geest van een wet te hebben geschonden, zei Boyle destijds van wel. “Als stafchefs hun ontslag indienden wanneer een van hun ondergeschikten een fout maakt, zou er nooit sprake zijn van leiderschap,” aldus Boyle.

Die redenering schoot een aantal hoge militairen in het verkeerde keelgat. Majoor-Generaal Clive Addy ging vorige maand vervroegd met pensioen om, ontheven van zijn militaire zwijgplicht, de stafchef openlijk aan te vallen. “Zijn interpretatie van zijn eigen verantwoordelijkheid verschilt nogal van wat hij anderen oplegt”, schimpte Addy. Een goed militair, zo zei hij, “neemt verantwoordelijkheid voor wat er onder hem gebeurt, wat dat ook is.” Majoor-Generaal Brian Vernon zei dat Boyle met zijn uitspraken “het vertrouwen van zijn troepen had verspeeld.” Boyle besloot daarop terug te treden.