Drie halen, een betalen

AMSTERDAM, 9 OKT. De Agent van Financiën heeft deze week drie nieuwe DTC (Dutch Treasury Certificates)-programma's aangekondigd. Het gaat om DTC's met looptijden tot 2 januari, 28 februari en 27 maart volgend jaar.

Opmerkelijk is dat de rentevergoeding voor de drie looptijden hetzelfde is (2,78 procent). De Agent gaat er kennelijk van uit dat door de marktpartijen een verdere verlaging van de Nederlandse rente niet wordt uitgesloten. Immers, alleen onder deze conditie lijken zij bereid te zijn om geld langer uit te zetten tegen dezelfde rente.

Van de DTC's is verder bekend dat er nu reeds op kan worden ingeschreven en dat de storting plaatsheeft op 21 oktober aanstaande. De DTC-programma's hebben een omvang van elk 7,5 miljard gulden. In totaal zou de Agent dus een bedrag van 22,5 miljard gulden kunnen ophalen. Daar staat tegenover dat dit jaar nog voor 6,9 miljard gulden zal moeten worden afgelost op DTC's. Per saldo rest een fors bedrag dat de schatkist instroomt.

Dit bedrag moet mede worden gezien in het licht van het besluit van de Agent om dit kwartaal geen beroep meer te doen op de kapitaalmarkt. De resterende financieringsbehoefte van het Rijk voor dit jaar (slechts enkele miljarden guldens) zal dus met korte middelen gedekt worden.

Afgaande op de eerste berichten loopt het nog niet storm bij de Agent. Tot dusver werd slechts voor 225 miljoen gulden gecontracteerd. Gezien het grote aanbod van DTC's is dit begrijpelijk. Marktpartijen kunnen de kat uit de boom kijken en wachten op mogelijk gunstiger voorwaarden.

De Weekstaat, de verkorte balans van DNB, vertoonde deze week een evenwichtig beeld. Betalingen door het Rijk, onder meer van rente en aflossing, hebben geresulteerd in een afname van het schatkistsaldo met 4,1 miljard gulden. Hier tegenover stelde DNB een 4,1 miljard gulden lagere speciale belening vast. Samen met enkele geringe mutaties in de overige posten leidde dit tot een toename van de post Voorschotten in rekening courant met 187 miljoen gulden.

Het beroep van banken op de voorschotfaciliteit bleef echter de gehele week achter bij het gemiddeld toelaatbare beroep. Als gevolg hiervan nam de besparing op het contingent toe van 2,9 naar 3,8 procentpunt. Met de nieuwe speciale belening die gisteren is ingegaan, groot 2,1 miljard gulden en met een looptijd van zeven dagen, lijkt deze besparing iets te kunnen teruglopen. Het ziet er evenwel naar uit dat het einde van de huidige contingentsperiode (loopt tot 18 oktober) met een gebruikelijke besparing van circa 3 procent kan worden afgesloten.

Bron: Economisch Bureau ING