D66 wil hogere BTW voor een lager toptarief

DEN HAAG, 9 OKT. D66 wil de omzetbelasting verhogen van 17,5 tot 20 procent. De BTW-verhoging levert ongeveer zes miljard gulden op. Dit geld wil D66 gebruiken om onder meer het toptarief van 60 procent in de inkomstenbelasting te verlagen.

Financieel-woordvoerder Ybema deed het voorstel vanmorgen bij een hervatting van de financiële beschouwingen in de Tweede Kamer. Gisteravond leidde het toptarief en de aftrek van de hyptheekrente tot een forse aanvaring tussen de regeringsfracties PvdA en VVD.

De PvdA wil in een volgende kabinetsperiode de fiscale aftrek van de hypotheekrente beperken. Op dit moment kan de aftrek oplopen tot 60 procent. De PvdA-fractie pleit voor de introductie van een zogeheten heffingskorting waarbij de fiscale aftrek van onder meer de hypotheekrente wordt beperkt tot het tarief van de eerste schijf; op dit moment 37,5 procent. De introductie van een heffingskorting zou volgens financieel-woordvoerder Van der Ploeg ongeveer 3,5 miljard gulden op kunnen leveren en dit geld zou onder meer gebruikt kunnen worden om het toptarief te verlagen. De regeringsfracties VVD en D66 en oppositiepartij CDA zijn fel tegen een heffingskorting.

In het debat over de Miljoenennota 1997 verzette de VVD zich zeer fel tegen een beperking van de hyptheekrente-aftrek. Financieel-woordvoerder van de partij Hoogervorst typeerde zijn PvdA-collega Van der Ploeg als “een wendbaar politicus, maar als u op één punt consistent bent geweest dan is dat dat u wilt tornen aan de aftrekbaarheid van de hyptheekrente. (...) Ik stel uw duidelijk op prijs.” Van der Ploeg riposteerde dat Hoogervorst “selectief winkelt” in zijn uitspraken. De financieel woordvoerder van de PvdA wil een discussie over een verbreding van de belastinggrondslag, het bedrag waarover belasting wordt geheven. Van der Ploeg wil deze discussie “niet frustreren door een emotionele discussie over de inkomenspolitiek of over de fiscale behandeling van het eigen huis”. Wanneer de midden en hogere inkomens financiële schade ondervinden van een beperking van de hypotheekrente-aftrek dan moeten ze daarvoor worden gecompenseerd, onder meer via een verlaging van het toptarief of verlening van de eerste schijf waardoor mensen minder snel het tarief van 50 procent betalen. “Als die erop achteruit dreigen te gaan, wordt de beperking van de aftrek desnoods niet doorgevoerd”, aldus Van der Ploeg.

Het voorstel van financieel-woordvoerder Ybema (D66) om de BTW de komende jaren geleidelijk te verhogen tot 20 procent en de opbrengt te gebruiken voor een verlaging van de loon- en inkomstenbelasting zou een brug kunnen slaan tussen de opvatting van PvdA en VVD. De zes miljard gulden wil Ybema gebruiken voor een verlaging van de tarieven en verlenging van eerste en tweede schijf waardoor mensen minder snel een hoger belastingtarief betalen.