C. Marris, M. Zakriti en A. Dolleman

Het gemeentebestuur van Den Haag heeft Stadsspelden toegekend aan C. Marris, M. Zakriti en A. Dolleman. Dolleman en Marris zijn actief in Haagse bewonersorganisaties, Zakriti is secretaris van een Marokkaanse bewonersorganisatie en houdt zich bezig met de integratie van Marokkanen in de Nederlandse samenleving.