Akkoord over reorganisatie NS Cargo

ROTTERDAM, 9 OKT. NS Cargo heeft gisteravond overeenstemming bereikt met de vakbonden over de uitvoering van de reorganisatie van het bedrijf. De komende twee jaar moeten 600 van de ruim 1.600 medewerkers afvloeien.

De gesprekken van gisteravond spitsten zich toe op de regelingen voor het overcomplete personeel. Er was al lang overeenstemming over een sociaal plan met een duur van drie jaar (dat geldt voor de hele NS), waarin personeel wordt geholpen bij het vinden van ander werk, binnen of buiten de NS. Het geschil ging vooral over wat er gebeurt vóórdat medewerkers onder het sociaal plan vallen.

Voor een deel van het personeel zou het werk nog geruime tijd doorgaan na hun overcompleetverklaring. Daardoor zouden zij minder mogelijkheden hebben om zich te oriënteren op ander werk dan degenen wier taak wel meteen zou verdwijnen bij de overcompleetverklaring. Het bereikte compromis behelst nu dat al het personeel na het opheffen van de functie nog negen maanden krijgt om naar ander werk uit te kijken. Doordat het begin van de reorganisatie drie maanden is uitgesteld door alle overleg, krijgt overtollig personeel in feite een jaar extra respijt.

De partijen waren er gisteravond om elf uur uit, onverwachts vroeg. “De bonden zijn met minder zwaar geschut gekomen dan we hadden verwacht”, verklaart de woordvoerder van NS Cargo. “Daar zijn we uiteraard gelukkig mee.”

Ook de bonden zijn tevreden. “Wat betreft de sociale consequenties is er nu meer tijd om problemen op te lossen”, aldus een woordvoerder van de Vervoersbond FNV. “Daar moet je tevreden over zijn.”

Streven is om de hele reorganisatie medio 1998 te voltooien. Van de 600 mensen die moeten afvloeien zitten er 200 bij de staf en werken er 400 in de produktie.

De reorganisatie zal in fasen plaatsvinden. Met name bij de vestiging Venlo komt de reorganisatie hard aan: daar moet volgens de woordvoerder van het bedrijf ongeveer de helft van het personeel weg. Dit hangt samen met het kunnen doorrijden met een locomotief over de grens, waardoor er minder handelingen nodig zijn bij de grenspassage. Hier dreigden acties. Vandaag vindt hier nog een personeelsbijeenkomst plaats over het door bonden en bedrijf bereikte akkoord.

Het reorganisatieplan van NS Cargo is een jaar geleden opgesteld nadat het bedrijf was doorgelicht door McKinsey. Bedoeling is betere perspectieven op winstgevendheid te scheppen. Er was vorig jaar een grote tijdsdruk ontstaan om dat beter winstperspectief te creëren, omdat het ministerie van Verkeer en Waterstaat anders de toegezegde kapitaalsdotatie van ruim 160 miljoen gulden niet zou uitbetalen. NS Cargo heeft dat kapitaal hard nodig om als zelfstandig bedrijf te kunnen opereren.

Maar ook zonder die tijdsdruk zouden ingrijpende maatregelen nodig zijn geweest, aldus de directie. Hoewel NS Cargo over 1995 voor het eerst sinds jaren een positief bedrijfsresultaat heeft gehaald, doken forse structurele tegenvallers op. Zo loopt het vervoer van spoormaterieel aanzienlijk sneller terug dan gedacht. Weliswaar wordt er veel aan het spoor verbouwd, maar NS en aannemers vervoeren hun materiaal tegenwoordig liever over de weg. Ook zijn de kosten die andere bedrijfsonderdelen Cargo in rekening brengen sinds de verzelfstandiging van de spoorwegen aanzienlijk toegenomen. Daarbij komt dat de marges in het goederenvervoer - niet alleen over het spoor - onder druk staan. Al met al belopen die tegenvallers zo'n 75 miljoen per jaar. Aangezien de omzet van NS Cargo in 1995 352 miljoen gulden bedroeg, was duidelijk dat ingrijpen onvermijdelijk was geworden.

Drie veranderingen staan centraal in het reorganisatieplan. In de eerste plaats moet het transport worden gesystematiseerd: automatisering en efficiëntere inzet van materieel en personeel moet leiden tot een structurele besparing van 105 miljoen per jaar. In de tweede plaats moet onrendabel, vooral binnenlands, vervoer worden afgestoten.

Volgens de berekeningen van McKinsey levert de sanering van het vervoerspakket een besparing op van 30 tot 45 miljoen in vijf jaar. Tenslotte zou NS Cargo een groter deel van de opbrengst van het vervoer in handen moeten krijgen.

Hierdoor zal een stagnatie optreden in de voorziene groei van het vervoer.