VVD wil uitstel accijnsverhoging

DEN HAAG, 8 OKT. De regeringsfractie VVD en oppositiepartij CDA willen dat het kabinet de verhoging van de accijnzen op brandstoffen met een half jaar uitstelt. Dat zouden de fracties vandaag bepleiten tijdens de algemene financiële beschouwingen in de Tweede Kamer.

Het kabinet wil met ingang van 1 juli 1997 de accijnzen op benzine, diesel en lpg met respectievelijk 11, 5 en 8 cent per liter verhogen. PvdA, D66 en GroenLinks steunen het kabinetsvoorstel omdat de accijnsverhoging wordt teruggegeven via een verlaging van de motorrijtuigenbelasting.

Volgens het Tweede Kamerlid Hoogervorst (VVD) loopt het prijsverschil met Duitsland op tot 33 cent. VVD en CDA willen daarom de accijnzen in Nederland pas verhogen als Duitsland de lasten op benzine ook verhoogd. Anders zouden te veel Nederlanders in Duitsland gaan tanken en derft de schatkist inkomsten.

In het debat over de Miljoenennota 1997 zouden de oppositiepartijen CDA en GroenLinks onderstrepen dat het kabinetsbeleid slecht uitwerkt voor het leefmilieu en de mensen met de laagste inkomens. Het CDA vindt dat de lastenverlichting eenzijdig is gericht op de laagst betaald banen.

GroenLinks steunt de ideeën van de PvdA-fractie om fiscale aftrekposten anders te gaan behandelen. In het huidige systeem kan de hypotheekrente worden afgetrokken tegen een tarief van maximaal 60 procent. De PvdA wil dit in een volgende kabinetsperiode beperken tot 37,5 procent.

Met de introductie van een heffingskorting zou een verlaging van het toptarief van 60 naar 50 procent gefinancierd kunnen worden. “Het beperken van aftrekposten brengt weer enige progressiviteit in het belastingsysteem”, meent GroenLinks-woordvoerder Rabbae. VVD, D66 en CDA wijzen de voorstellen van de PvdA-fractie van de hand. De VVD wil in een volgend kabinetsperiode een wettelijke maximering van het financieringstekort, waarbij inkomsten en uitgaven van de overheid “nagenoeg in evenwicht” zullen moeten zijn. D66 steunt dit streven; de PvdA wijst het af. Volgens de PvdA blijft er bij deze “enge boekhoud-benadering” te weinig ruimte over om extra te investeren in infrastructuur en milieu.

De fracties steunen het initiatief van Zalm om in de toekomst de begroting te splitsen in lopende uitgaven (salarissen van ambtenaren en subsidies) en investeringen. Zalm verwacht een betere politieke en economische afweging tussen consumptieve en investeringsuitgaven.