Vrije prijzen

Het huidige systeem waarbij tandartsen 'vaste' vergoedingen krijgen voor bepaalde verrichtingen kan inderdaad leiden tot 'over-treatment' zoals het artikel 'Vrije prijzen voor tandarts en fysiotherapeut' (14 september), terecht aangeeft. De oorzaak schuilt hem echter in het feit dat de tandarts enerzijds als deskundige de diagnose stelt en vervolgens als behandelaar de uitvoering ter hand neemt.

Een patiënt is leek en overgeleverd aan de deskundigheid van de tandarts die uit financiële overwegingen tot onnodig dure behandelingen over kan gaan. Ook hier zou, zoals bij de specialisten, de koppeling van betaling naar verrichting doorbroken moeten worden, willen we uit de spiraal van kostenstijgingen komen. Anderzijds zouden we een systeem moeten realiseren waarbij een onafhankelijk persoon de diagnose stelt en een ander de verrichting uitvoert en daarvoor de rechtmatige vergoeding krijgt.

Het loslaten van prijzen/vaste vergoedingen, met handhaving van de status van 'vrije' ondernemer maakt dat een tandarts of fysiotherapeut nog meer kosten- en opbrengstenbewust te werk gaat. Zie voorbeelden van privé-klinieken die met behulp van zeer geavanceerde apparatuur zeer specialistische behandelingen aanbieden, maar wel voor een beperkt publiek (zij die het kunnen betalen). Alleen de krenten worden uit de pap gegeten en over een algemeen toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg maken zij zich niet druk. Overheid wordt wakker!