Tietmeyer: trucs met begroting ongewenst

FRANKFURT, 8 OKT. Europese landen die zich willen kwalificeren voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) moeten meer vooruitgang laten zien met hun overheidsfinanciën dan een eenmalige inspanning voor alleen 1997. Dit heeft president Hans Tietmeyer van de Duitse centrale bank, de Bundesbank, gisteren gezegd in een toespraak in Frankfurt.

Hoewel hij geen specifieke landen noemde, was de opmerking van Europa's belangrijkste centrale bankier volgens waarnemers gericht tegen onder meer Frankrijk en Italië. Beide landen hebben in hun begroting voor 1997 een doel van een begrotingstekort van hooguit 3 procent geformuleerd. Maar de tekortreductie die daarvoor nodig is in Frankrijk met name bereikt door een eenmalige afkoop van pensioenverplichtingen door France Telecom, en in Italië onder meer door een eenmalige belastingheffing.

Over het jaar 1997 moeten lidstaten van de Europese Unie die in 1999 willen deelnemen aan de muntunie, voldoen aan een vijftal financiële en eonomische criteria. Een begrotingstekort van maximaal 3 procent is een van de belangrijkste eisen. In april 1998 zal worden beoordeeld welke landen er aan de criteria hebben voldaan. Bij die beoordeling speelt het Europese Monetaire Instituut (EMI), de voorloper van de Europese Centrale Bank, een coördinerende rol.

Tietmeyer zei dat die beoordeling niet zal moeten plaatsvinden op basis van het ene jaar 1997, maar in het licht van de vooruitgang in de jaren daarvoor. “Het EMI zou zich, en zal zich, niet moeten laten leiden door eenmalige resultaten,”aldus de centrale bankier. Het besluit over deelname aan de EMU is overigens formeel niet voorbehouden aan centrale bankiers.

Tiemeyer verzette zich ook tegen Britse kritiek op de voorstellen voor het betalingssysteem in de nieuwe Europese munt, de euro. Omdat met name Duitsland dat systeem, Target, ziet als een middel voor het voeren van monetair beleid, zal het niet mogelijk zijn om banken uit landen die geen deelnemer zijn aan de muntunie, onbeperkt toegang tot het systeem te verlenen. Groot-Brittannië, bij monde van centrale bankiers Eddie George, verzet zich tegen die opzet, omdat het vreest dat de eigen banksector erdoor op achterstand komt ten opzichte van banken uit EMU-lidstaten.