Overheid begint campagne voor euro

DEN HAAG, 8 OKT. De overheid is een campagne begonnen om de nieuwe Europese munt, de euro, meer bekendheid te geven. Gisteren gaf voorlichter R. Florisson, van het Nationaal Forum voor de introductie van de euro, het startsein voor een voorlichtingscampagne waar de overheid 1,5 miljoen gulden voor uittrekt.

De campagne behelst onder meer de instelling van een 06-Eurolijn, een Eurosite op Internet en het tijdschrift Eurokoers. De campagne is in eerste instantie gericht op het bedrijfsleven, belangenorganisaties, banken en verzekeraars. Maar er is ook gedacht aan de 'geïnteresseerde burger'. De 06-lijn (06-8392, 44 cent per minuut) staat ook voor hen open. De Eurokoers is een kwartaalblad over ontwikkelingen in de Europese en nationale besluitvorming, het blad wordt via de bij het forum aangesloten organisaties verspreid.

Wanneer officieel vaststaat dat de Economische en Monetaire Unie daadwerkelijk doorgang vindt, begint de grote publiekscampagne. Die beslissing valt in het voorjaar van 1998. De euro zal als betaalmiddel pas in 2002 in omloop komen.