Nieuwe media

In ons artikel over de 'informatierevolutie' (NRC HANDELSBLAD, 13 september), hebben wij niet gepleit voor een conservatieve houding van de overheid tegenover nieuwe media. Het is dan ook jammer dat Peter Olsthoorn en Henk van der Berg ons standpunt willen lezen als 'onheilsprofetie' (28 september).

Wie genoemd artikel met wat meer begrip leest, zal opvallen dat wij het voordeel inzien van het gebruik van nieuwe media door de overheid ten behoeve van informatievoorziening naar burgers en ook in essentie positief waarderen. Het is in het eigen belang van de overheid om de gebruikers van Internet via datzelfde medium te benaderen. En de overheid kan zeker ook een taak op zich nemen om het gebruik van nieuwe media in het onderwijs en sommige gemeentelijke instellingen te stimuleren om zodoende de technologische ontwikkeling te bevorderen en kennis van de techniek te verspreiden. Een verantwoordelijkheid die de overheid overigens deelt met het bedrijfsleven en de georganiseerde 'innovators'.