Loting NKI

In de 100e maandelijkse uitloting van de door het Nederlands Kankerinstituut (NKI) uitgegeven premie-obligatielening is de obligatie met nummer 152712 uitgeloot. Op deze obligatie wordt een premie van een miljoen gulden uitgekeerd.