Kunstraad verwerpt kunstenplan Amsterdam

AMSTERDAM, 8 OKT. De Amsterdamse Kunstraad heeft forse kritiek op het concept Kunstenplan 1997-2000 dat wethouder Bakker vorige maand presenteerde. De Kunstraad constateert dat het college “onbereid is daadwerkelijk te investeren in de Amsterdamse kunsten”.

Wat als een investering in de Amsterdamse kunst wordt gepresenteerd, blijkt vooral een investering voor de IJ-oever. De subsidies van veel bestaande instellingen worden niet verhoogd en een deel van de investeringen betreffen oud beleid, zegt de Kunstraad.

Bakker kondigde aan dat de komende vier jaar 24 miljoen gulden extra beschikbaar komt voor de kunst. Het leeuwendeel wil hij investeren in de bouw van een nieuwe cultuurtempel voor onder meer het Centrum voor Moderne Muziek aan de IJ-oever. Ook de nieuwbouw van het Stedelijk Museum is de komende jaren een grote post op de begroting. Bakker wil in werkelijkheid slechts 18,5 miljoen extra beschikbaar stellen, aldus de Kunstraad. Doordat voor de IJ-oever en het Stedelijk in totaal 24,5 miljoen nodig is, is er een tekort van zes miljoen gulden. De raad vindt dat Bakker slecht beargumenteert waarom hij afwijkt van het advies. Ook is het adviesorgaan gekant tegen de stopzetting van de subsidie aan het Amphitheater en de voorgenomen bezuiniging voor het Muziektheater. (ANP)