Journalistieke vrijheid

Kan Nederland weer rustig gaan slapen nu de zaak-Bolkestein is teruggevoerd 'Van affaire naar incident', zoals Mark Kranenburg het in NRC HANDELSBLAD van 3 oktober uitdrukt?

Nederland kan er in ieder geval gerust op zijn dat er in politiek den Haag een heer van stand rondloopt, die niet de waarheid in pacht heeft, maar die er wel duidelijk voor kiest naar eer en geweten te handelen. Daarvoor verdient hij repect.

De pers komt er in mijn ogen minder goed af. Hier is men over het algemeen minder doordrongen van het belang van eer en geweten voor de kwaliteit van de samenleving. Juist de pers zou het goede voorbeeld moeten geven omdat ze haar functie in alle openbaarheid vervult. Nu vormt ze nogal eens een smet op de nationale blazoen. Wie zal de pers de les lezen? Het wijzen op iemands morele plicht is nog steeds not done. Het is de hoogste tijd dat daar verandering in komt.