Geen verlaging psychotherapie behandelingen

DEN HAAG, 8 OKT. Het aantal behandelingen door psychotherapeuten en vrijgevestigde psychiaters dat door de verzekering wordt vergoed zal worden gehandhaafd op negentig per patiënt. Aanvankelijk had minister Borst (Volksgezondheid) het voornemen om dat terug te brengen tot vijftien.

Dit heeft Borst in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld.

Volgens plannen die Borst in mei van dit jaar voorstelde zou de ambulante psychotherapie meer moeten worden ingezet bij ernstiger en zwaardere problematiek en minder bij lichtere hulpvragen zoals levensproblematiek. Een deel van psychotherapie zou daartoe van de AWBZ overgeheveld moeten worden naar de verplichte en aanvullende ziektekostenverzekeringen.

De plannen stuitten echter op verzet vanuit de Tweede Kamer en organisaties van psychotherapeuten. Tijdens de Algemene Beschouwingen werd een motie van D66-fractievoorzitter Wolffensperger aangenomen waarin werd verzocht de beoogde bezuinigingen in heroverweging te nemen.

Minister Borst schrijft nu aan de Kamer dat voorlopig geen uitvoering zal worden gegeven aan de overheveling.

Volgens Borst zouden de voorgestelde beleidsvoornemens onder meer grotere wachtlijsten bij de Riagg en poliklinieken tot gevolg kunnen hebben. Gezien de toenemende vraag naar geestelijke hulp acht zij dit “onwenselijk”.

De minister wil de voorgenomen bezuiniging, tien miljoen gulden in 1997 en oplopend naar veertig miljoen in 1998, nu ergens anders vandaan gaan halen. Borst sluit niet uit dat voor 1998 een verhoogde eigen bijdrage voor psychotherapie zal worden doorgevoerd.

Voorts zullen de ongeveer tweehonderd geheel vrijgevestigde psychiaters mee moeten gaan doen met zogenaamde lokale initiatieven. Ze zullen afspraken moeten maken met verzekeraars in de regio om tot doelmatigheidsverbetering te komen en om de kosten te beheersen. Een deelname van 90 procent van de vrijgevestigde psychiaters vindt Borst daarbij noodzakelijk. De minister zal de tarieven voor de psychiaters die meedoen aan de initiatieven dan niet verlagen.

Borst houdt een stok achter de deur als mocht blijken dat psychiaters onvoldoende willen meewerken aan de initiatieven.

Dan zullen de vrijgevestigden onder het budget van het Riagg komen te vallen. Als dat budget op is zullen verdere behandelingen door psychiaters niet meer voor vergoeding in aanmerking komen.