Zorgen in Turkije over secularisme

ANKARA, 7 OKT. De Turkse vice-premier en minister van buitenlandse zaken, Tansu Çiller, heeft president Süleyman Demirel in een brief gevraagd haar op de hoogte te stellen van zijn eventuele zorgen over een serieuze bedreiging van het seculiere systeem in Turkije nu de moslim-fundamentalistische Welvaartspartij aan de macht is.

Haar brief volgt op een bezoek dat Çiller gisteren aan het presidentiële paleis bracht. Demirel heeft de afgelopen weken herhaaldelijk gerefereerd aan het wereldlijke en pro-Westerse karakter van Turkije.

In een links Turks weekblad is daarnaast melding gemaakt van een brief van de Turkse generale legerstaf aan de president waarin deze haar irritatie verwoordt over radicale opmerkingen van sommige leden van de Welvaartspartij. Zowel van de kant van de militairen als van de kant van de president is echter het bestaan van een dergelijk schrijven ontkend.

Çiller had vorige week eveneens een ontmoeting met de generale legerstaf, na opmerkingen uit die kringen dat de ontwikkelingen in Afghanistan - de opmars van de Talibaan - een waarschuwing voor Turkije moeten betekenen. Çiller ziet zichzelf en haar conservatieve Partij van het Juiste Pad (DYP) als een schild tegen het oprukkende fundamentalisme. Ze heeft steeds gezegd dat ze juist daarom in de regering is gestapt.

Desondanks wordt er in Turkije gespeculeerd over de mogelijkheid van een nieuwe militaire staatsgreep als de politiek niet in staat zou zijn om de Welvaartspartij en premier Erbakan in het gareel te houden. De militairen hebben sinds 1960 drie keer de macht in Turkije gegrepen, laatstelijk in 1980.