Steun voor VVD-voorstel; Meer controle op uitgaven van gemeenten

DEN HAAG, 7 OKT. De controle op de uitgaven van gemeenten en provincies moet worden verscherpt. Of de taken van de Algemene Rekenkamer moeten worden uitgebreid, of er moet een speciale instantie worden opgericht.

Dit bepleit het Tweede Kamerlid Hoogervorst (VVD) aan de vooravond van de algemene en financiële beschouwingen in de Tweede Kamer. Het idee wordt gesteund door coalitiegenoot PvdA, waarbij financieel-woordvoerder Van der Ploeg een voorkeur heeft voor het uitbreiden van de taken van de Rekenkamer. “Weer een instantie erbij leidt alleen maar tot meer bureacratie”, aldus Van der Ploeg. Het CDA staat “sympathiek” tegenover het idee, maar woordvoerder Terpstra benadrukt dat de provincie een taak heeft bij de controle op de uitgaven van de gemeenten. “Misschien moeten de provincies worden aangespoord om de controle aan te scherpen”, aldus Terpstra. Wanneer dit effectiever zou gebeuren, is een nieuwe instantie niet nodig, aldus de CDA-er. Ook D66 pleit voor meer controle en wil dat er meer duidelijkheid komt over de sancties die mogelijk moet zijn om excessen te corrigeren.

Morgen debatteert de Tweede Kamer met minister Zalm (Financiën) over de Miljoenennota 1997 en de Kamerleden willen dat Zalm reageert op het VVD-voorstel.

De Algemene Rekenkamer controleert de overheidsuitgaven op doelmatigheid en rechtmatigheid. Alle onderdelen van de rijksdienst vallen onder toezicht van de Rekenkamer. Hoogervorst wil deze taak uitbreiden naar lagere overheden, of een nieuwe instantie oprichten.

De Rekenkamer vindt het nuttig dat er meer aandacht komt voor de controle op de uitgaven van lagere overheden. “Kennis en expertise opgedaan met de controle van de rijksoverheid wil de Rekenkamer met andere delen”, aldus een woorvoerder.

Hoogervorst anticipeert op een zwartboek van de Nederlandse Vereniging van Belastingbetalers (NVB). Zo zou de gemeente Amsterdam volgens de NVB bijna een miljard gulden hebben verspild door financiering van tekorten bij onder meer het Gemeentevervoerbedrijf en bij woningbouwcorporatie Nieuw Amsterdam. De gemeente Emmen heeft door slecht management minimaal tien miljoen gulden verspild. En de gemeente Groningen leed door verkeerde investeringen van de Gemeentelijke Kredietbank een strop van zestig miljoen gulden. De NVB heeft ook kleinere verspillingen op een rijtje gezet: de versmalling van een fietspad in de gemeente Vlagtwedde dat onmiddellijk daarna weer werd verbreed (50.000 gulden), een schoonheidsbehandeling van een gemeentedirecteur in Emmen (375 gulden), een cursus hypnotherapie voor een hoofd personeelszaken (500 gulden). Volgende maand wordt het zwartboek officieel gepresenteerd.