Rechtszaak tegen Akzo om zonnecel

ROTTERDAM, 7 OKT. Het Eindhovense importbedrijf Chip Market Europe overweegt een gerechtelijke procedure tegen Akzo Nobel aan te spannen. Akzo moet zo gedwongen worden CME zakelijk te laten participeren in de onwikkeling van een nieuw type zonnecel dat elektriciteit tegen een ongekend lage kWh-prijs kan leveren.

CME zou de initiatiefnemer zijn geweest van dat project. Volgens directeur Peter van der Vleuten van CME heeft Akzo Nobel zich meester gemaakt van een idee dat hij bij een recent bezoek aan de Iowa State University (Ames) opdeed en waaraan sindsdien door drie universiteiten, TNO en Akzo zelf is verder gewerkt. Van der Vleuten erkent dat hij zijn inbreng in het denkproces nooit heeft beschermd en dat tot dusver tussen de partners nog geen bindende afspraken zijn gemaakt over de zakelijke uitwerking van het project. Doel van de overwogen procedure is daartoe alsnog te komen.

In februari van dit jaar maakte Van der Vleuten tijdens een bezoek aan de Iowa State University kennis met een techniek om heel dunne amorfe siliciumcellen op een flexibele ondergrond van polyimide aan te brengen. Polyimiden zijn tamelijk nieuwe kunststoffen, destijds ontwikkeld door DuPont, waaruit folies zijn te maken die zeer hoge temperaturen doorstaan.

Van der Vleuten besloot te onderzoeken of het concept in Nederland tot een rendabele produktie was te brengen en kwam tot samenwerking met de universiteiten van Delft, Eindhoven en Utrecht (Debije-instituut) en met de Technisch Physische Dienst (TPD) van TNO in Eindhoven. Dat heeft veel ervaring in het aanbrengen van coatings op glas en keramiek. In een later stadium is volgens Van der Vleuten ook contact gezocht met Philips en met Akzo Nobel als leverancier van het flexibele dragermateriaal. Na aanvankelijke scepcis toonde Akzo zich enthousiast en zegde toe dat men op zijn minst als consultant in het project zou meedoen.

In april werd contact gezocht met de NOVEM die met overheidssubsidies energie- en milieu-onderzoek stimuleert. Het overleg tussen de partners werd steeds intensiever, zeker toen uit een voorlopige kostprijsberekening van TNO en Akzo bleek dat de kWh-prijs van de nieuwe zonnecel zou kunnen concurreren met gewone stroom. De doorbraak van de eeuw.

In de loop van de zomer is 22 miljoen gulden subsidie aangevraagd. TNO-TPD zou een proeffabriek gaan bouwen. Maar geleidelijk werd Van der Vleuten duidelijk dat Akzo het initiatief overnam en er een eigen strategische activiteit van maakte. Onlangs is voor het basisidee octrooi aangevraagd. Initiatiefnemer Van der Vleuten raakte buiten spel. Juristen van advocatenkantoor Trenité Van Doorne onderzoeken nu wat zijn rechten zijn. Akzo Nobel kon rond het middaguur nog geen reactie geven.