PvdA, D66: wachtgeld probleem van Ritzen

ROTTERDAM, 7 OKT. Minister Ritzen (Onderwijs) zal de extra uitgaven voor wachtgelden moeten vinden op zijn eigen begroting. Dit stelt het Tweede-Kamerlid Van der Ploeg (PvdA), en partijgenoot van de minister, in de PvdA-publicatie Vlugschrift. Het Tweede-Kamerlid Ybema (D66) is het met Van der Ploeg eens. Ybema: “Wat Ritzen de afgelopen vijf, zes jaar aan dit probleem heeft gedaan, is te laat en het is te weinig.” Ybema vindt dat Ritzen nu zwaarder moet worden aangesproken op zijn verantwoordelijkheid.

De kosten van uitkeringen aan werkloze leraren dreigen de ramingen van het departement met honderden miljoenen te overschrijden. In een nog niet gepubliceerd rapport van het Nijmeegse Instituut voor Sociale Studies is becijferd dat in het somberste scenario vierhonderd miljoen gulden extra nodig is. Per jaar vergt de post wachtgelden op dit moment 1,2 miljard gulden.

Het kabinet heeft Ritzen bij de onderhandelingen over de nieuwe begroting honderd miljoen extra gegeven om de problemen met de wachtgelden aan te pakken.

Ybema is het niet eens met dat besluit. “De post voor de wachtgelden loopt steeds verder op. Van zeshonderd miljoen enkele jaren geleden naar 1,2 miljard nu, naar 1,3 miljard in 1997 en volgens sommige onderzoeken kan het wel oplopen tot 1,7 miljard. Dat kan zo niet langer.”

Het Kamerlid Van der Hoeven (CDA) zei eerder over de ontwikkeling van de wachtgelden dat de onderwijsbegroting “gierend uit de hand loopt” en dat Ritzen niet in staat is deze te stabiliseren.

Ybema heeft Ritzen vorige week gevraagd om te komen met de exacte cijfers over de wachtgelden, voordat morgen de Tweede Kamer begint aan de financiële beschouwingen met minister Zalm (Financiën). Aanvankelijk zou een aantal onderzoeksrapporten over het wachtgeld op 16 oktober verschijnen, maar dat is vervroegd naar morgen. Dan zal minister Ritzen er ook een eerste reactie op geven.