Oproep van Talibaan om hulpverlening

KABUL, 7 OKT. De nieuwe machtbbers in de Afghaanse hoofdstad Kabul, de streng islamitische Talibaan, hebben gisteren een dringende oproep gedaan aan de internationale gemeenschap om het straatarme, door jarenlange oorlog uitgeputte land te steunen met hulp voor de wederopbouw.

“Zolang ons bestuursapparaat nog in een staat van verlamming verkeert, zal het zeer moeilijk zijn voor Afghanistan om zonder buitenlandse hulp op eigen benen te staan”, aldus de voorlopige minister van buitenlandse zaken, Mullah Mohamed Ghaus, gisteren op een persconferentie.

Hij gaf echter niet aan of het nieuwe bewind in ruil hiervoor ook tot concessies bereid is bij de oplegging van de onlangs ingevoerde streng-islamitische regels. Deze treffen vooral de Afghaanse vrouwen en die in het relatief liberale Kabul in het bijzonder.

Behalve over de positie van de vrouw maken ontwikkelde Afghanen en buitenlandse hulpverleners in Kabul zich zorgen over de toekomst van het onderwijs in een land, waar de grote meerderheid van de bevolking niet kan lezen of schrijven. De Talibaan hebben meisjes- en jongensscholen in de hoofdstad tot nader order gesloten. Hetzelfde hadden ze eerder in andere gebieden gedaan die in hun handen vielen. “Dit is een land van analfabeten, geregeerd door analfabeten”, stelde een buitenlandse hulpverlener.

Intussen zetten de Talibaan hun offensief tegen de troepen van de gevluchte president Burhanuddin Rabbani aan het begin van de Panshir-vallei ten noorden van Kabul voort. Beide kanten bestookten elkaar tijdens het weekeinde met artillerie en raketten. Ook zou er zich gisteren op de naburige luchthaven Bakran een zware ontploffing hebben voorgedaan.

Minister Ghaus verklaarde dat de Talibaan nog altijd bereid zijn tot onderhandelingen met Rabbani en diens militaire aanvoerder Ahmed Shah Massoud, maar dat ze zouden voortgaan met hun militaire operaties zolang beiden niet bereid waren de wapens neer te leggen.

Hij beschuldigde tevens de Russen ervan zich nog steeds te bemoeien met de interne aangelegenheden van Afghanistan door hun steun aan de Oezbeekse generaal Abdul Rasheed Dostam in het noorden van het land. Onder verwijzing naar de mislukte invasie door het Sovjetleger in Afghanistan in de jaren tachtig, zei hij: “De Russen moeten niet dezelfde fout begaan als destijds.”

Van zijn kant heeft Dostam de Talibaan inmiddels een ultimatum gesteld om onmiddellijk hun wapens neer te leggen. De Oezbeekse leider liet doorschemeren dat hij anders partij zou kiezen voor Rabbani en Massoud. Dostam ziet ongaarne dat de Talibaan eerst afrekenen mat Rabbani en Massoud en hun geweren dan op hem richten.

De speciale gezant van de Verenigde Naties voor Afghanistan, Norbert Holl, zet intussen zijn pogingen voort om te bemiddelen tussen de verschillende partijen. Gisteren was Holl voor overleg in Kabul met de Talibaan. Hij staat ook nog in contact met het Dostan- en Rabbanikamp.

De Duitse diplomaat meent dat een oplossing voor het conflict door de recente opmars van de Talibaan naar Kabul er niet makkelijker op was geworden.