L'EXPRESS

Het Europa van twee snelheden bestaat allang, alleen is het niet het Europa van verschillende monetaire tempi, maar het Europa waarin justitie en misdaad steeds verder uit elkaar groeien.

Dat is althans de mening van de Franse rechter Renaud van Ruymbeke, die in L'Express met zes collega's uit België, Italië, Spanje en Zwitserland een felle aanklacht afsteekt tegen de slapheid en traagheid waarmee in Europa de steeds internationaler opererende criminele netwerken worden aangepakt. Het is een grof schandaal, aldus Van Ruymbeke cum suis, dat er in bijna veertig jaar Europese eenwording nog vrijwel geen vooruitgang is geboekt op justitieel terrein. Op lokaal en regionaal niveau lukt het in de verschillende landen nog wel om de misdaad te beteugelen, maar op nationaal niveau, en helemaal op Europees niveau raakt de rechterlijke macht steeds verder achterop in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. Het is dringend noodzakelijk de nationale barrières te slechten, aldus de zeven juristen. Zij bepleiten versnelde uitbreiding van het Schengen-akkoord tot een soort “Europese rechterlijke ruimte”. “Dat hoeft niet veel geld te kosten, alleen een beetje goede wil.”