Lager toptarief verdeelt coalitie

dtDEN HAAG, 7 OKT. De fracties van VVD en D66 wijzen het idee van coalitiegenoot PvdA af om een verlaging van het toptarief in de loon- en inkomstenbelasting van 60 naar 50 procent te financieren met een andere behandeling van fiscale aftrekposten. Ook het CDA ziet niets in het PvdA-voorstel.

De PvdA-fractie wil in een volgende kabinetsperiode alle fiscale aftrekposten 'afrekenen' tegen het tarief van de eerste schijf; op dit moment 37,5 procent. In het huidige systeem kunnen aftrekposten als hypotheekrente, alimentatie en lijfrente worden afgetrokken tegen 50 procent wanneer iemand een inkomen heeft van 45.000 gulden of meer. Bij een inkomen boven de 93.000 gulden bedraagt de aftrek 60 procent.

De zogeheten heffingskorting zou ongeveer 3,5 miljard gulden kunnen opleveren, verwacht het Tweede-Kamerlid Van der Ploeg, de financieel woordvoerder van de PvdA-fractie. Dit geld zou gebruikt kunnen worden voor een verlaging van het toptarief, hoewel de PvdA-fractie een voorkeur heeft voor het verlengen van de eerste schijf waardoor mensen minder snel het tarief van 50 procent betalen.

Volgens de VVD betekent het voorstel een forse lastenverzwaring voor vele hogere inkomens die een eigen huis hebben gefinancierd met een hypotheek. Het idee is “een doodlopende weg”, meent financieel woordvoerder Hoogervorst. “Het komt vooral ten laste van de middengroepen.” Ook D66 voelt weinig voor het systeem van de heffingskorting (tax credit). ,Het doorkruist de bestaande fiscale systematiek”, meent Ybema.

De CDA-fractie vindt dat het toptarief in navolging van het buitenland moet worden verlaagd “maar het is niet onze eerste prioriteit”, zegt financieel-woordvoerder Terpstra. Om de verlaging van het toptarief te financieren met een andere behandeling van fiscale aftrekposten wijst het CDA af. “Wij hebben principieel bezwaar tegen zo'n tax-credit”, zegt Terpstra. “We hebben gekozen voor een progressie in de belasting op inkomsten, dan kun je die progressie niet zomaar afschaffen voor de aftrekposten.”