Israel, VS wijzen rol EU bij overleg met Palestijnen af

DUBLIN/ TEL AVIV, 7 OKT. Israel en de Verenigde Staten hebben gisteren betrokkenheid van de Europese Unie bij het Israelisch-Palestijnse vredesoverleg van de hand gewezen. De EU had zaterdag te kennen gegeven net als de VS aanwezig te willen zijn bij de onderhandelingen, die gisteren zijn begonnen.

De Ierse minister van buitenlandse zaken, Dick Spring, reisde naar het Midden-Oosten af om te onderzoeken wat de meest gewenste vorm zou zijn van een Europese aanwezigheid. In een onderhoud met Spring wees diens Israelische ambtgenoot David Levy gisteren inmenging van de EU in het vredesoverleg van de hand. “De Europeanen kunnen evenals de VS, het vredesproces aanmoedigen en begeleiden, maar wij zijn niet geïnteresseerd in druk, dreigementen, voorwaarden en dictaten die alleen maar het vredesproces ophouden en niet voortstuwen”, zei Levy.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Warren Christopher, had zaterdag al in het vliegtuig naar het Midden-Oosten een Europese rol in de onderhandelingen afgewezen. Hij prees de rol van de Europeanen als “belangrijke financiële steunpilaar van de Palestijnen”, maar meende dat zij zich tot die rol dienden te beperken. Om de Amerikaanse aanwezigheid te rechtvaardigen wees hij erop dat “de VS de twee partijen sinds lange tijd helpen”.

De Europese Raad van ministers van Buitenlandse Zaken besloot zaterdag in Dublin Spring op onderzoek uit te sturen nadat urenlang was overlegd over de manier waarop de EU zich bij de besprekingen zou presenteren. Volgens de Nederlandse minister Van Mierlo is daarbij zelfs overwogen om zaterdag al hals over kop een vertegenwoordiger naar de plaats van de onderhandelingen te sturen. De Palestijnse leider Arafat heeft vorige week om een Europese aanwezigheid gevraagd.

De vijftien Europese staats- en regeringsleiders stelden zaterdag tijdens topoverleg in Dublin dat de EU zich actief met de Palestijns-Israelische besprekingen moet bezighouden omdat Europa groot belang heeft bij vrede in het Midden-Oosten. Volgens Van Mierlo wil de EU in het Midden-Oosten zo goed mogelijk met de VS samenwerken. Hij zei dat alle Europese ministers zich ervan bewust waren dat het “een rampzalige ontwikkeling” zou zijn als Israel zich alleen door de VS gesteund zou zien en de Palestijnen door de EU. Vorige week aanvaardden de Europese ministers van Buitenlandse Zaken een verklaring over het vredesproces in het Midden-Oosten die opvallend hard was voor Israel.