Illegale banken lopen tegen de lamp

De Economische Controle Dienst heeft proces-verbaal opgemaakt tegen vier banken die in Nederland illegale activiteiten ontplooien. Plaatsvervangend hoofd van de Financiële Economische Recherche van de ECD, J.H. Schulte, heeft dat bevestigd. Het gaat om activiteiten van agentschappen van financiële instellingen die in Turkije en Marokko een legale status hebben.

Deze kantoren verkennen in Nederland veelal de markt en adviseren cliënten over bankzaken. Ze beschikken niet over de benodigde vergunningen van De Nederlandsche Bank en onttrekken zich daarmee aan toezicht en controle. De agentschappen hebben zich daarom schuldig gemaakt aan overtreding van de Wet Toezicht Kredietwezen, een economisch delict. Uit onderzoek is gebleken dat de banken advertenties in Turkse en Marokkaanse kranten plaatsen om allochtone cliënten over te halen hun geld bij hen onder te brengen. Ook verspreiden ze folders op markten en in koffiehuizen. Ze zouden op deze manier honderden cliënten hebben geworven.