Ex-bisschop Bär wil debat over celibaat

ROTTERDAM, 7 OKT. De rooms-katholieke kerk moet het verplichte celibaat voor priesters en de positie van de vrouw in de kerk ter discussie stellen. Dit zegt de voormalige bisschop van Rotterdam, R. Ph. Bär, in het vandaag verschenen boek Langs wegen van barmhartigheid.

Bär noemt de koppeling van het priesterschap en het celibaat onlogisch. “Immers, de roeping van het priesterschap kan heel wel bestaan, zonder dat er sprake is van een roeping om ongehuwd te blijven voor het koninkrijk der hemelen.”

Ook de positie van de vrouw moet volgens Bär worden herzien. “Natuurlijk is de Kerk een mannenwereld, maar daar zou juist verandering moeten komen. (...) Natuurlijk ontkent de Kerk ten stelligste dat zij vrouwen discrimineert, maar het resultaat is hetzelfde.” Bär zegt geen dogmatische noch schriftuurlijke bezwaren tegen de vrouw in het ambt te kennen en vindt dat de kerk haar “paniek” moet overwinnen wanneer dit onderwerp ter discussie wordt gesteld.

Het boek is vandaag gepresenteerd in het Belgische Cheventogne, waar Bär sinds zijn aftreden drie jaar geleden woont en werkt, in het klooster van de Benedictijnen, de orde waartoe hij behoort. Bär stapte drie jaar geleden op na een aanhoudende geruchtenstroom over zijn vermeende homoseksuele contacten. Bär draagt nog steeds regelmatig eucharistievieringen op, doopt kinderen en geeft lezingen. De Nederlandse bisschoppen hebben hier geen bezwaar tegen. Wel is Bär bij zijn aftreden door het Vaticaan gevraagd terughoudend te zijn bij publieke optredens om zijn opvolger, A. van Luyn, de kans te geven zich normaal in te werken.

Bär toont zich in het boek ook progressief op het terrein van abortus (“Er kunnen omstandigheden zijn, waarin wordt beslist tot niet-voortzetting van het leven”) en ten opzichte van mensen wier huwelijk niet kerkelijk is ontbonden en die een tweede huwelijk zijn aangegaan. Deze mensen moeten “voluit” worden toegelaten tot de Heilige Communie. Bär zegt verder dat je een paus zoiets als “onfeilbaar zijn” eigenlijk niet mag aandoen en dat hij er, hoewel tegenstander van het homohuwelijk, geen bezwaar tegen zou hebben een homoseksueel paar te zegenen.

Het boek, verschenen bij uitgeverij Waanders, is samengesteld door Daphne Schmelzer, echtgenote van de voormalige KVP-leider. Zij nodigde acht mensen uit voor een gesprek met Bär, onder wie haar echtgenoot, oud-minister Hirsch Ballin en de filosoof Ter Steeg.