Dijkstal keurt referendum Amsterdam af

DEN HAAG, 7 OKT. Minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) zal de nieuwe referendum-verordening van de gemeente Amsterdam voordragen voor vernietiging door de Kroon. Dat melden bronnen op het departement en bij de gemeente. De gemeente zal tegen het besluit in beroep gaan bij de Raad van State.

De minister is het niet eens met de verordening, die het mogelijk moet maken dat in principe over ieder onderwerp een referendum mogelijk is, behalve over zaken waarover niet Amsterdam maar het Rijk zeggenschap heeft en over onderwerpen betreffende drugsverslaafden en prostituees. De gemeenteraad ging op 4 september akkoord met de wijziging.

Het is nog onduidelijk wanneer Dijkstal met een wet op de referendumverordening komt. Deze wet moet gemeenten een handvat bieden bij het opstellen van een gemeentelijke referendumverordening.

Vandaag sprak Dijkstal op zijn departement met de Amsterdamse wethouder G. van der Giessen (bestuurlijke vernieuwing) over de Amsterdamse verordening. Dijkstal vindt dat de gemeenteraad straks niet langer vrijelijk kan beslissen of een referendum wordt gehouden. Bovendien vindt hij dat de raad na het referendum “de facto” is gebonden aan de uitslag ervan. Daarmee geeft de raad “het primaat” uit handen, zo liet de minister eerder al weten aan het Amsterdamse college van B en W.

Dijkstal wijst het college erop dat de gemeenteraad in de Grondwet en in de Gemeentewet is aangewezen als hoogste orgaan in de gemeente. “Door de combinatie van het moeten houden van een referendum met de binding die aan een referendum is verbonden, wordt de constitutionele positie van de raad feitelijk ernstig aangetast”, aldus Dijkstal, die vindt dat de “vertegenwoordigende democratie moet worden beschermd”. Hij heeft er bij het Amsterdamse college altijd al op aangedrongen het voorstel te heroverwegen.

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor een referendum over de nieuwe woonwijk IJburg in volle gang. IJburg omvat zes eilanden in het IJmeer waar 18.000 woningen moeten komen.

Eind dit jaar beslist de gemeenteraad over de aanleg van de Noord-Zuidlijn van de Amsterdamse metro die Amsterdam-Noord via het centrum met Amsterdam-Zuid moet verbinden. Naar verwachting zal ook een referendum over deze lijn worden gehouden.