De Vries wil verlaging van AOW voor alleenstaande

DEN HAAG, 7 OKT. Oud-minister en voorzitter van de Sociale Verzekeringsbank B. de Vries (CDA) wil de AOW voor alleenstaanden met 10 procent verlagen.

Vanaf het jaar 2000 zal de AOW-uitkering voor alleenstaanden volgens de vorige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid jaarlijks met 1 procent moeten worden verlaagd, zodat in 2010 alle individuen uitkomen op een uitkeringsniveau van 60 procent van het sociale minimum. De Vries, die als hoogleraar is verbonden aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit, doet zijn voorstel in het boek Verzilverend vergrijzen, dat binnenkort als paperback wordt uitgegeven. De regeringsfracties wijzen het idee af. De CDA-fractie in de Tweede Kamer wil het eerst bestuderen.

De Vries vindt de huidige AOW te fraudegevoelig en pleit daarom in zijn boek voor individualisering van uitkeringen. Individualisering van de AOW op 50 procent van het sociale minimum wijst De Vries af vanwege de “desastreuze inkomenseffecten” voor alleenstaande ouderen. Individualiseren op 70 procent kost volgens De Vries te veel geld.

De voormalige CDA-coryfee kiest daarom voor de tussenweg: individualiseren op 60 procent. Alleenstaande bejaarden die financieel in de knel komen, moeten volgens de oud-minister gecompenseerd worden via de individuele huursubsidie. Samenwonende en gehuwde bejaarden gaan er in zijn voorstel met elkaar 20 procent op vooruit.

De fractiewoordvoerster van het CDA in de Tweede Kamer, A. Doelman-Pel, zegt “blij te zijn dat Bert de Vries het fractie-idee van individualisering onderschrijft”, maar wil de individualisering pas in 2035 invoeren.